JK Briliant
hiporehabilitace
POSTCOVID
Hiporehabilitace pro klienty po prodělaném onemocnění COVID-19
delitko
Program je zaměřen na uvědomění si vlastních schopností, zvýšení sebedůvěry a dosažení jedinečnosti vlastní identity. Tento program probíhá formou her a zažitím úspěchu, ale i seznámení se s neúspěchem a reakcí na něj, také pomáhá k zlepšení v oblasti nejistoty, která často vede k obavám ze selhání. Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) je zaměřena jak na individuální, tak skupinovou práci, která vede k samostatné práci a zlepšení motivace dětí ke vztahu k učení a znovu najití vlastní rovnováhy.

V aktivitách využíváme běžné metody pedagogické práce, včetně metod inovativních, zaměřených i na poruchy učení a jejich reedukaci. Využíváme přírodního prostředí, kde dochází ke spojení rozvoje vzdělání a také podpoře zdravého životního stylu.

Cílová skupina: Děti, případně rodiny s dětmi ohroženými školním neúspěchem, děti s poruchami učení, učitelé, učitelé s dětmi, pracovníci v IZS.

Cíle programu: Zlepšení fyzické kondice, zlepšení rovnováhy, zlepšení mezilidských vztahů, obnovení sociálních kontaktů, ovlivnění emočního nastavení, prevence školního neúspěchu, pomoc při překonávání poruch učení, reedukace poruch učení.

Věkové omezení: Žádné
Plánovaná intenzita za týden: 1 x týdně
Plánovaný celkový počet jednotek: 20x

Cena:
• Individuální terapie 800 Kč/ 30 min
• Skupinová terapie 800 Kč/ 1 hod/ osoba při skupinové terapii do 2 účastníků
• Skupinová terapie 600 Kč/ 1 hod/ osoba pro 3 a více účastníky

Kontakt: Markéta Píšová, e-mail: marketa.pisova@centrum.cz, telefon: 731 575 565
SLEDUJTE NÁS NA SOCÍÁLNÍCH SITÍCH
Facebook
Jezdecký klub Briliant Petrovice z.s. • Všechna práva vyhrazena
www.jkbriliant.cz